Deilen Logo

  Ymarferydd Celf gymwysedig yn gweithio hefo ysgolion a grwpiau cymunedol yng Ngwynedd

Dros 20 mlynedd o brofiad 

Prosiectau celf llechi a chwareli

Themau Natur  a'r Amgylchfyd

Ffilm a Ffotograffiaeth

MA  BA  PGCE DBS

YSGOLION        SCHOOLS

Fully Qualified, bi-lingual Arts Practitioner working with Gwynedd schools and community groups

Over 20 years teaching experience 

Slate and quarry-related arts projects

Natural and environmental themes

Film and Photography 

  MA  BA  PGCE  DBS

20211106_142344 (1)  coed Untitled

Cysylltwch / Contact : [email protected]

 

 

 

 

A