[Original size] Deilen

Helen Walker Brown MA  BA  PGCE  DBS

I am a fully qualified, bi-lingual Artist and Creative Practitioner 

 working mainly with schools & community groups.

I have over 20 years teaching experience, and 

recent local exhibitions include Carn Gallery Caernarfon

and Bodfa Continuum as part of

Anglesey Arts Week.

I work in both 2D and 3D, often exploring natural, historical and environmental themes

through a variety of media including Painting, Printing, 

Drawing, Silver, Slate

Video & Photography 

 

  Artist ac Ymarferydd Creadigol gymwysedig ydwyf,

yn gweithio'n benodol hefo ysgolion a grwpiau cymunedol.

Mae gen i dros 20 mlynedd o brofiad dysgu

ac wedi arddangos yn lleol yn ddiweddar yn Oriel Carn Caernarfon

a'r Bodfan Continuum fel rhan o Wythnos Gelf Ynys Mon.

'Dwi'n gweithio mewn 2D a 3D,

yn aml yn ymchwilio themau naturial, hanesyddol ac amgylcheddol

trwy ystod o gyfryngau, megis Paentio, Argraffu, Sgetsio,

Arian, Llechen,Fideo a Ffotograffiaeth.

YSGOLION

SCHOOLS

CYMWYSTERAU / AMDANAF   

ABOUT / QUALIFICATIONS

20211106_142344 (1) Coastfrost sqshrub sqsill  coed  350x350 (1)  

Cysylltwch / Contact : [email protected]